home
homeover kameleonwaaromPersoonlijke begeleidingloopgroepwandelgroepenKomodo BootcampOethoester Looprunning therapiesportief wandelenBusiness RunningRunning Blindcontactvoorwaarden
 

 

twitter linkedin

 

Webdesign: Douwe Oppewal
Tekst: Annemarie van den Donk
Foto's: Marlous Taselaar

 

Wethouder Dobma op bezoek bij Running Therapie

Wethouder Jan Dobma van de Gemeente Eemsmond was maandag 1 oktober te gast bij het project Running Therapie wat door Kameleon Loopbegeleiding in samenwerking met twee gezondheidscentra gegeven wordt aan inwoners van de gemeente Eemsmond die door depressieve klachten of overgewicht niet durven te sporten.

Het initiatief, waar de gemeente Eemsmond subsidie voor had verstrekt, werd door dhr. Dobma van harte toegejuicht. ,,We zijn ons er als gemeente van bewust dat dit soort initiatieven erg belangrijk zijn. We zijn wat dat betreft een gemeente die graag ziet dat onze inwoners, op welke leeftijd dan ook, nog aan sport doen en niet achter de geraniums gaan zitten, zoals een gezegde luidt. Ik was dan ook blij met de uitnodiging om eens op bezoek te komen bij de groep van enthousiastelingen zodat ik met eigen ogen kon zien waar ons subsidiegeld nu precies aan besteed wordt.”

De wethouder plaatste zijn laatste opmerking met een lachend gezicht wat ook de sfeer van de ochtend was op de parkeerplaats van Menkemaborg, waar de oefeningen voor de groep van in principe negen deelnemers gegeven worden.Een groep die niet altijd uit 9 personen bestaat vertelde Magriet Taselaar-Vegter die de oefeningen aan de deelnemers verstrekt. ,,Running Therapie is opgezet voor personen die psychische klachten hebben of die last hebben van overgewicht. Daarom wil het wel eens voorkomen dat een deelnemer een keer niet komt. Dan neem ik contact met ze op wat de reden was waarom ze niet aanwezig waren. Ik merk dat een stukje belangstelling erg gewaardeerd wordt waardoor ze een week later toch weer aanwezig zijn.”

Laagdrempelig was ook een woord dat deze morgen veelvuldig viel zoals uit de mond van Jelle Boonstra die vertelde dat de deelnemers aan het Running Therapie-project ook begeleidt werden door de gezondheidscentra waarbij er ook een rol voor de huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten is weggelegd.,,Met alle deelnemers aan dit project hebben we een intakegesprek gedaan en na zes weken volgt er een meting en vragen we naar de ervaringen die ze hebben opgedaan. Verder hebben ze een vragenlijst ingevuld waar onder andere de vraag opstaat wat de doelstellingen zijn die ze willen bereiken. Na 12 weken volgt er een eindevaluatie om te kijken wat er daadwerkelijk bereikt is. Dat is in het kort wat de deelnemers kunnen verwachten en waar deze groepdeelnemers tot nu toe erg over te spreken is.”

Dat laatste wordt bevestigd door Meta van Bodegom die sinds vier weken een keer per week de oefeningen van Magriet Taselaar volgt.,,Geweldig vind ik wat we op aanwijzingen van Magriet allemaal voor oefeningen doen. Dat wat ik nu allemaal aan sportieve activiteiten doe had ik een maand geleden niet van durven dromen. Daar komt nog eens bij dat alles in de buitenlucht gebeurt wat het nog leuker maakt. In sportzalen is het vaak warm en benauwd en dat heb ik nog nooit prettig gevonden. Ik hoop dan ook oprecht dat er een vervolg komt nadat we deze eerste sessie van Running Therapie hebben afgesloten.”

Als we de geluiden vanuit de gemeente horen dan is die kans zeker aanwezig vertelt Ties Jan Zemering die namens de gemeente Eemsmond bij het project betrokken is.,,Gezien het enthousiasme van de deelnemers en Kameleon Loopbegeleiding zal het als het aan de gemeente ligt zeker een vervolg krijgen. Zoals de wethouder al zei, de gemeente Eemsmond heeft sport hoog in het vaandel staan en wil daar graag alle doelgroepen bij betrekken.”
Louter positieve geluiden over dit project dus in Uithuizen en waar Magriet Taselaar verder de hoop uitsprak dat meer inwoners van de gemeente Eemsmond zich aanmelden voor deze vorm van bewegen wat onder deskundige leiding gebeurt.,,Ik hoop echt dat er meer inwoners van onze gemeente over de drempel stappen om op deze manier te gaan sporten. Beweging kan iedereen goed gebruiken en daarom zou ik zeggen, schroom niet en kom op maandagmorgen eens kijken wat er aan sport, aan gevuld met een stuk gezelligheid, gedaan wordt en waar iedereen zijn of haar voordeel mee kan doen.”